CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN PHCN HƯƠNG SEN

Đ/c Trần Thị Kim Thoa

Chủ tịch CĐCS NK 2017-2022

Đ/c Trần Thị Hải Vân

Phó Chủ tịch CĐCS NK 2017-2022

 

BCH Công đoàn cơ sở NK 2017-2022

 

Công đoàn cơ sở Trung tâm PHCN Hương Sen được đổi tên thành CĐCS Bệnh viện PHCN Hương Sen theo Quyết định số 08/QĐ-CĐYT ngày 21/01/2015 của Công đoàn ngành Y tế, khi Trung tâm PHCN Hương Sen được đổi tên thành Bệnh viện PHCN Hương Sen theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Công đoàn Bệnh viện PHCN Hương Sen dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Bệnh viện và sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế. Hiện tại Công đoàn Bệnh viện PHCN Hương Sen gồm 40 đoàn viên, 9 nam và 31 nữ được chia thành 4 tổ công đoàn./.