Bệnh viện đa khoa tỉnh là Bệnh viện hạng I, Bệnh viện vệ tinh của 08 bệnh viện tuyến Trung ương: Bệnh Viện tim mạch – Bệnh viện nhi, Bệnh viện phụ sản, Bệnh viện nội tiết, Viện huyết học, Bệnh viện bệnh nhiệt đới.