Để nắm bắt tình hình hoạt động của các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Q.Giám đốc Sở Y tế và đoàn công tác đã tiến ...