BSCKII. TRẦN THỊ KIM THOA
QUYỀN GIÁM ĐỐC 

 

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

I. TẦM NHÌN

Trở thành Bệnh viện chuyên sâu về Phục hồi chức năng với đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên có khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh, PHCN và đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế. 

II. SỨ MỆNH

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, an toàn, hiệu quả trên cơ sở kết hợp chặt chẽ ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh PHCN với nghiên cứu, đào tạo và hợp tác.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Trí tuệ và chuyên nghiệp;

- Hợp tác và chia sẻ;

- Thấu hiểu và tận tâm;

- An toàn và chất lượng./.