KHOA NỘI - NHI - Y HỌC CỔ TRUYỀN

BS. Bùi Thị Yến

Phó Trưởng khoa

CNVLTL. Đặng Thị Thu Hằng

KTV Trưởng khoa

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Khám bệnh, chữa bệnh và điều trị PHCN cho người bệnh cần phục hồi chức năng trong lĩnh vực PHCN chuyên khoa Nội -  Nhi - Y học cổ truyền theo các hình thức nội trú, ngoại trú và PHCN ban ngày.

- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

- Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

- Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật.

- Tham gia thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lưu giữ, trả thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh đến điều trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện giao.

2. Cơ cấu tổ chức

- Gồm có Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa và các viên chức chuyên môn.

3. Thành tích

- Giấy khen Sở Y tế hàng năm

- Tập thể lao động tiên tiến hàng năm

Liên hệ: 0912943969/0356227827

Tập thể Khoa