CHI ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN PHCN HƯƠNG SEN

Đ/c Trần Văn Bình 
Bí thư NK 2019-2022

 

Đ/c Đặng Thị Thu Hằng

Phó Bí thư NK 2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Chẩu Thị Trang

Ủy viên

 

Tập thể Đoàn thanh niên

Đoàn trực thuộc: Đoàn TN Sở Y tế
Cơ cấu tổ chức: Tổng số đoàn viên: 13 đồng chí

Ban chấp hành đương nhiệm : 03 đồng chí

  1. Trần Văn Bình - Bí thư
  2. Đặng Thị Thu Hằng - Phó Bí thư
  3. Chẩu Thị Trang - Ủy viên