KHOA KB - CCHS - CLS - DƯỢC - VT, TBYT, XƯỞNG SXDCTG

 

BSCKI. Trần Thị Hải Vân

Trưởng khoa

CNVLTL. Trịnh Thị Minh Hiền

KTV Trưởng khoa KB

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến điều trị, khám bệnh, cấp cứu hồi sức, phân loại vào điều trị nội trú, PHCN ban ngày, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu; chịu trách nhiệm cung cấp cho thầy thuốc kết quả cận lâm sàng… phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh cho người bệnh; có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược, vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư thiết bị y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; sửa chữa, sản xuất dụng cụ chỉnh hình phục vụ người bệnh.

1.1. Khám bệnh

Thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, tiếp nhận người bệnh đến điều trị nội, ngoại trú, PHCN ban ngày.

1.2. Cấp cứu - hồi sức

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa hồi sức cấp cứu.

- Bố trí nhân lực và thiết bị y tế hợp lý, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng cấp cứu liên tục 24 giờ.

1.3. Cận lâm sàng

1.3.1. Chẩn đoán hình ảnh

- Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh.

1.3.2. Thăm dò chức năng

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa thăm dò chức năng. Kiểm tra sát sao việc thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện về thăm dò chức năng, duyệt các kết quả thăm dò chức năng, trực tiếp kiểm tra lại những trường hợp còn nghi ngờ. Đảm bảo vệ sinh vô khuẩn theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

1.3.3. Xét nghiệm

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

1.4. Vật tư, thiết bị y tế

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình  giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

1.5. Xưởng sản xuất dụng cụ trợ giúp

- Sản xuất dụng cụ trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả cho người bệnh đến điều trị tại Bệnh viện.

- Thực hiện một số kỹ thuật về chỉnh hình cho người bệnh trong phạm vi chuyên môn kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt.

2. Cơ cấu tổ chức

 Gồm có Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa và các viên chức chuyên môn.

3. Thành tích

- Giấy khen Sở Y tế hàng năm

- Tập thể lao động tiên tiến hàng năm

Liên hệ: 02073.866.899/0944736625

Tập thể Khoa