CHI BỘ BỆNH VIỆN PHCN HƯƠNG SEN

Đ/c Trần Thị Kim Thoa
Bí thư CB khóa IX (NK 2020 - 2022)

Chi bộ Bệnh viện PHCN Hương Sen được thành lập theo Quyết định số 54/QĐ-ĐU ngày 27/7/2001 là chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở Y tế. Ban đầu, khi mới thành lập có 03 đảng viên chuyển sinh hoạt từ chi bộ Văn phòng Sở Y tế: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Châm; Đ/c Đặng Thị Hà; Đ/c Đào Thị Đông.

Hiện nay, Chi bộ Bệnh viện PHCN Hương Sen có 21 đảng viên:

- Trong đó, chính thức: 20 đ/c; dự bị: 01 đ/c

- Nam: 04 đồng chí; Nữ: 17 đồng chí;

- Dân tộc ít người: 10 đồng chí

- Chất lượng đảng viên:

+ Chuyên môn: Sau đại học 04, đại học 14, cao đẳng 01, trung cấp 02, trình độ khác….

+ Lý luận: Cao cấp 01, trung cấp 11.

+ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính: 01 ; chuyên viên: 04

100% đảng viên của chi bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực.

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí: Đ/c Trần Thị Kim Thoa - Bí thư; Đ/c  Âu thị Tuyên- Phó Bí thư; Đ/c Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên./.

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022