LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 06/7 đến ngày 19/07/2020

Thứ, ngày 
Chức danh
Thứ 2
6/7
Thứ 3
7/7
Thứ 4
8/7
Thứ 5
9/7
Thứ 6
10/7
Thứ 7
11/7
Chủ nhật
12/7
Bác sỹVân 0945.736.625Thoa 0982.345.105Yến 0912.943.969Tuyên 0986.079.076Thùy 0982.881.229Yến 
0912.943.969
Thùy
0982.881.229
KTV, Hành chínhThủy
Dung
Kiên
Huyền KT
Năm
D.Hương
T.Thắng
Bình
Toàn
K.Anh

Chế
N.Hạnh
L.Hạnh
Dung
Yến
Hiền
Hiên
H.Anh
Dũng
D.Hương
K.Anh
P.Hương
Năm
Hoa
Nga
N.Hạnh
Thủy
Loan
Thơm
P.Huyền
H.Thắng
Thúy
Mai
Yến
Toàn
Ngày, tháng13/714/715/716/717/718/719/7
Bác sỹTuyên 0986.079.076Yến 0912.943.969Thùy 0982.881.229Vân 0945.736.625Thùy 0982.881.229Vân 0945.736.625Thoa 0982.345.105
KTV, Hành chínhL.Hạnh
K.Anh
Dung
T.Thắng
Loan
D.Hương
Thơm
Kiên
Năm
H.Thắng

Chế
N.Hạnh
P.Huyền
H.Anh
Bình
Hoa
Dung
Huyền KT
Dũng
Hiền
P.Hương
H.Thắng
N.Hạnh
Hiên
Mai
Thủy
Yến
Toàn
Thủy
PHuyền
Năm
Thúy
Nga
Hiền
Hoa